naar inhoud

Provincie ondersteunt energieproject voor huurders van Molse Bouwmaatschappij

energie besparen kempen2020.jpg

De provincie Antwerpen lanceerde in 2016 een projectoproep Klimaatsubsidies. 23 projecten werden ingestuurd. 8 projecten krijgen nu een ondersteuning van alles samen 330.000 euro. Gedeputeerde bevoegd voor Natuur en Leefmilieu, Rik Röttger: We ondersteunen 8 creatieve projecten die de uitstoot van CO2 jaarlijks met 1000 ton verminderen op het grondgebied van de provincie, dat komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 1400 gezinnen. Bij het beoordelen van de projecten hielden we ook rekening met het sociale karakter van de voorgestelde initiatieven.”

Boost voor het lokale klimaatbeleid

Antwerpse steden en gemeenten of samenwerkingsverbanden ervan, scholen, sociale huisvestingsmaatschappijen, ngo’s en vzw’s met lokale werking in provincie Antwerpen konden tussen 1 mei en 15 oktober 2016 hun klimaatvriendelijk project voor 2017 indienen.

De provincie voert al jaren strijd tegen de klimaatopwarming en de uitstoot van broeikasgassen. Met de klimaatsubsidie geeft de provincie het lokale klimaatbeleid een welkome extra boost. Het geld komt er dan ook bovenop de 2,5 miljoen euro die de provincie al investeert in het klimaat.

Rik Röttger: “Om klimaatbeleid te doen slagen is samenwerken en activering van verschillende sectoren en doelgroepen cruciaal. Er gebeurt al heel wat: wij merken de goede initiatieven reeds op en ondersteunen ze. Maar we mikten op nog meer, zodat onze strijd tegen de CO2-uitstoot in een stroomversnelling komt.”

Klimaatprojecten

De provincie ondersteunt klimaatprojecten gaande van duurzame renovatie, dakisolatie, het plaatsen van zonnepanelen tot het aanpassen van verwarmingsinstallaties met steeds oog voor de sociale impact en mogelijkheden. In onze regio geeft de provincie onder andere ondersteuning aan het energieproject van de Molse Bouwmaatschappij. De maatschappij begeleidt haar huurders die de taal niet beheersen of een beperkt inkomen hebben bij energiebesparing via gedragswijziging, een samenaankoop van elektrische toestellen en andere acties. De Molse Bouwmaatschappij krijgt hiervoor een subsidie van 11.420,4 euro. 

foto