naar inhoud

Laakdal maakt werk van de trage wegen!

Trage wegen Laakdal Kempen2020.jpg

Goed nieuws! De trage weg Kerkeveld die gelegen is tussen basisschool De Wijngaard en de kerk in Veerle werd onder handen genomen. Dit paadje dat door veel schoolkinderen gebruikt wordt als toegangsweg naar school, werd vernieuwd. Ook zal hier binnenkort nieuwe en bijkomende openbare verlichting geplaatst worden. Dankzij deze aanpassingen zullen onze inwoners op een veilige en aangename manier naar hun school, kerk of dorpskern kunnen fietsen of wandelen!

Wat is een trage weg?

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal, op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, verhard of onverhard, breed of smal. Trage wegen zijn vooral veilige verbindingen en bieden een alternatieve en verkeersveilige route voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Gemeente Laakdal maakt er werk van om de trage wegen in Laakdal in kaart te brengen en deze voor alle zachte weggebruikers en minder mobiele personen veiliger en aangenamer te maken.

foto