naar inhoud

Stad Geel zet in op duurzame aankopen

Fairtrade_Kempen2020.jpg

We drinken Fairtrade koffie, printen op gerecycleerd papier en kopen hout uit duurzaam beheerder bossen. Maar we willen nog een stapje verder gaan! Als stad willen we een voorbeeldfunctie opnemen en een duurzaam aankoopbeleid voeren. Dit betekent dat de stad bij aankopen niet enkel rekening houdt met de aankoopprijs, maar ook bekijkt of het leefmilieu, klimaat en mensen, hier en elders in de wereld, er mogelijk schade van ondervinden.

Ons gedrag en onze keuzes hebben een invloed aan de andere kant van de wereld. Overheden zoals het stadsbestuur zijn belangrijke klanten. Door op een verstandige manier opdrachten te plaatsen kan de stad grondstoffen en energie besparen, afval en verontreiniging verminderen en duurzame gedragspatronen bevorderen. Het feit dat ze steeds meer duurzame producten vragen, maar ook dat er steeds meer duurzame producten in de winkel te vinden zijn.

Duurzaamheid is een zaak van en voor iedereen

Al meer dan 10 jaar koopt de stad Geel bijna uitsluitend milieubesparende schoonmaakproducten, gerecycleerd papier en Fair Trade producten zoals koffie en thee. De laatste jaren koopt de stad ook hout en papier aan uit duurzaam beheerder bossen. Zonder gespecialiseerde kennis kan je duurzame producten vaak herkennen aan bepaalde, erkende labels zoals bv. FSC en PEFC voor hout en producten waar hout in verwerkt is of zoals het Max Havelaar label voor eerlijke handel.

Stapje verder

In de toekomst wil de stad bij al haar opdrachten rekening houden met duurzaamheid. Een gebrek aan kennis blijkt vaak een belangrijke hindernis te zijn bij duurzame aankopen. op vraag van de adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking past de stad haar procedure bij aankoopdossiers aan. Bij grote aankoopdossiers wordt voortaan de duurzaamheidsambtenaar ingeschakeld. Ook de medewerkers krijgen ondersteuning. Tijdens de week van de Fairtrade organiseerde de stad een workshop 'duurzame aankopen'. Medewerkers kregen een toelichting over de wettelijke en administratieve aspecten van duurzaam aankopen.

Niet duurder

Een veelvoorkomende gedachte is ook dat duurzame aankopen duurder zijn. uit diverse studies en praktijkervaringen blijkt dat de aankoopprijs van een duurzaam product inderdaad hoger kan liggen, maar de totale kosten kunnen over de gehele levensduur goedkoper zijn. Denk maar aan energie-efficiënte toestellen. Je kan dus ook effectief geld besparen met duurzame aankopen!

Meer info?

Dienst gelijke kansen, Team Noordzuid, 014 56 68 35, gelijke.kansen@geel.be

Dienst bouw en milieu, 014 56 62 50, grondgebondenzaken@geel.be

 

foto