naar inhoud

Kempen2020: de stad geeft het goede voorbeeld!

Ramen isolaren Kempen2020.PNG

Geel tekende samen met de andere IOK-gemeenten in 2014 het burgemeestersconvenant met de Europese Commissie. Onder de vlag van ‘Kempen2020’ is de uitdaging om tegen 2020 de CO2-uitstoot met minstens 20% te doen dalen. In 2015 was het Geelse energie- en klimaatactieplan klaar. Dankzij een hele reeks aan energiebesparende maatregelen behaalde de stad deze doelstelling nu al voor de stadsgebouwen. Volg jij ons inspirerende voorbeeld?

Om te weten welke inspanningen nodig zijn om de CO2-uitstoot in de Kempen te doen dalen, bracht IOK in 2011 de situatie voor elke gemeente in kaart. In het Geelse energie- en klimaatactieplan staan 263 acties beschreven, waaronder een aantal die het energieverbruik van de stadsgebouwen moeten verminderen.

van actieplan tot fikse besparing

Geel investeerde sinds 2011 ongeveer 2 miljoen euro in energiebesparende maatregelen. Ondanks de stijgende trend in het energieverbruik (onder andere door steeds meer ICT-gebruik) en een verhoging van de energieprijzen kan de stad dankzij deze investeringen jaarlijks toch een mooie besparing van zo’n 400.000 euro realiseren.

Het energiegebruik van de stadsgebouwen daalde sinds 2011 met meer dan 20%. De stad heeft nu al de doelstelling voor 2020 gehaald door verouderde stookketels te vervangen en leidingen en daken te isoleren. De verwarming werd ook beter ingesteld en defecte lampen worden stelselmatig ingeruild voor LED’s. Oude voertuigen vervangt de stad door wagens die rijden op aardgas (CNG) en - waar dat rendabel is - ook door elektrisch aangedreven exemplaren. Het personeel wordt aangemoedigd om zo veel mogelijk de fiets te nemen.

zwembad wekt eigen energie op

Het paradepaardje van het energiebeleid van de stad is het zwembad. Dat wekt 46% van zijn elektriciteitsgebruik zelf op via een warmtekrachtkoppeling (WKK). Die stroom moet niet via het net aangekocht worden en brengt bovendien op in de vorm van WKK-certificaten. In 2014 werd ook de glijbaan van het zwembad geïsoleerd, wat vrij uniek is.

de lat een beetje hoger

De stad is al goed bezig, maar dat is geen reden om op haar lauweren te gaan rusten. Integendeel, de stad legt de lat wat hoger en wil nog meer energie besparen waar mogelijk. Een goed onderhoud en efficiënt beheer van de gebouwen en installaties kan een extra 10% energiebesparing opleveren. Ook een automatische opvolging van de energieverbruiken zit in de pijplijn.

De stad blijft ook de medewerkers sensibiliseren om efficiënt en zuinig met energie om te springen. De gebouwbeheerders kijken maandelijks het verbruik in de gebouwen na en melden onregelmatigheden of defecten onmiddellijk aan de dienst patrimonium zodat zij in actie kunnen schieten. Alle medewerkers worden opgeroepen om sluipverbruik te vermijden, lichten niet overbodig te laten branden, ramen en deuren gesloten te houden voor warmtebehoud en slechts kort te verluchten. Nieuwe toestellen worden aangekocht onder het A+++-label.

draag je steentje bij

Met Kempen2020 neemt de stad niet alleen haar eigen energiebeleid onder de loep, maar wil ze ook burgers, bedrijven, scholen, lokale handelaars en organisaties aanzetten tot een meer energiezuinige manier van leven of werken. Om mensen te sensibiliseren, organiseert de stad samen met andere partners infoavonden (bv. Energie Infotoer), campagnes (bv. Met belgerinkel naar de winkel), evenementen (bv. Streekproducten- en ambachtenmarkt) en groepsaankopen (bv. samenaankoop condensatieketels).

Energie besparen is een must, het is goed voor het milieu én voor je portemonnee. Het loont dus de moeite om te investeren in je huis of enkele dagelijkse gewoontes aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld heel wat energie besparen in je woning door je dak en muren te isoleren en een betere beglazing te plaatsen. Laat je auto wat vaker staan, en neem de fiets of het openbaar vervoer.

advies op maat

Advies over energiezuinig (ver)bouwen nodig? Neem contact op met Kamp C, het provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen in Westerlo. Andere info over energie besparen in en om je huis of als organisatie?

De dienst grondgebonden zaken geeft je graag concrete tips om je op weg te zetten.

Alle Geelse projecten en het volledige energie- en klimaatplan vind je op www.kempen2020.be.

Contactcentrum grondgebonden zaken, 014 56 62 50, grondgebondenzaken@geel.be

Kamp C, 014 27 96 50, www.kampc.be

foto