naar inhoud

Zonnepanelen nog steeds zeer rendabel

Zonnepanelen3.jpg
De groenestroomcertificaten zijn weggevallen en het prosumententarief werd ingevoerd. Hierdoor kregen veel mensen het gevoel dat het plaatsen van zonnepanelen geen interessante investering meer is. Of dat het in ieder geval enorm lang duurt om ze terug te verdienen. Dit is echter een misvatting.

Enorme verlaging kostprijs

De kostprijs van een volledige installatie bedraagt nog maar 1/3de van wat je in 2010 diende te betalen. Een huishoudelijke installatie die op jaarbasis zo’n 3.500 kilowattuur (kWh) kan opbrengen kostte in 2010 nog makkelijk 15.000 euro. Tegenwoordig bedraagt de prijs voor een dergelijke installatie tussen de 4.500 à 6.000 euro. Dit is inclusief plaatsing door een erkend vakman, materialen, omvormer en btw. De btw bedraagt 6 % indien de woning  10 jaar of ouder is, zo niet 21 %,

Elektriciteitsfactuur 50 % hoger

De elektriciteitsfactuur daarentegen blijft enorm stijgen. Enerzijds neemt de prijs van elektriciteit gestaag toe en wordt er een blijvende stijging voorspeld. Anderzijds is er de toevloed aan taxen en toeslagen die onze elektriciteitsfactuur enorm heeft doen toenemen. Het aandeel van de elektriciteitskost op je factuur bedraagt nog zo’n 25 %, de rest bestaat uit taxen en toeslagen.

Zo betaalde een gemiddeld gezin met 3 personen (3.500 kWh/jaar referentieverbruik) in januari 2015 zo’n 675 euro per jaar aan elektriciteit. In april 2017 betaalt datzelfde gezin voor eenzelfde verbruik van 3.500 kWh per jaar al zo’n 1.025 euro. Dit is een toename met 50 % in slechts 2 jaar tijd.

Prosumententarief eerder beperkt

Het is niet zo dat ja als eigenaar van zonnepanelen volledig bent vrijgesteld van toeslagen en taxen. Je bent onderworpen aan het prosumententarief. Prosumenten zijn netgebruikers die via hun eigen installatie (een deel van) hun elektriciteit zelf produceren. Indien hun verbruik lager ligt dan hun productie wordt het netto-overschot geïnjecteerd in het distributienet. Hiervoor wordt de prosumentenvergoeding aangerekend. Voor een installatie van 3.500 kWh mag je rekenen op zo’n 300 euro per jaar. Minder dan de helft van wat je zou moeten betalen aan taxen en toeslagen indien je als gewone netverbruiker 3.500 kWh per jaar verbruikt.

Terugverdientijd van 5 tot 10 jaar

Enerzijds is er dus de sterk verlaagde kostprijs, anderzijds het eerder beperkte prosumententarief. Deze factoren maken dat zonnepanelen nog steeds op een relatief korte termijn kunnen worden terugverdiend. Een installatie van 3.500 kWh kan op minder dan 9 jaar worden terugverdiend. Daarna levert de installatie nog makkelijk 15 jaar een netto-winst op gezien zonnepanelen tot 25 jaar meegaan. Enkel de omvormer moet vaak na een jaar of 12 vervangen worden.

En naast de financiële winst is er uiteraard de milieuwinst. Een gemiddelde huishoudelijke installatie van 3.500 à 4.000 kWh levert al gauw een vermindering van 3 tot 4 ton CO2 per jaar op.

Ook lenen interessant

Meerdere banken bieden op dit moment leningen aan met lage rentevoeten voor eco-doeleinden zoals het installeren van zonnepanelen.

Daarnaast kan je lenen via de Vlaamse Energielening. Alle info vind je op http://www.iok.be/energielening

Zonnekaart

Op www.energiesparen.be/zonnekaart kan je zelf berekenen hoe snel je een installatie kan terugverdienen. Bovendien kan je er de geschiktheid van je dak aftoetsen. Je kan er voor elke individuele woning in Vlaanderen gaan nakijken hoe geschikt het dak is voor de installatie van zonnepanelen.

Concreet voorbeeld

Pieter liet begin vorig jaar zonnepanelen installeren met een vermogen van 3.600 kWh. Aangezien de woning van Pieter ouder is dan 10 jaar kon hij genieten van het btw-tarief van 6 % en betaalde hij in totaal 4.280 euro.

 

 

prijs installatie

Verbruik/jaar

Factuur incl. taxen/jaar

Pieter

4.280 euro

3.520 kWh

452 euro

Gemiddeld gezin

zonder installatie

0 euro

3.520 kWh

1.025 euro

       

Besparing/jaar

573 euro

   

Besparing/maand

48 euro

   

Terugverdientijd

7,5 jaar

   

 

Heb je interesse in het plaatsen van zonnepanelen? Neem dan ook zeker een kijkje bij de groepsaankoop zonnepanelen van de provincie Antwerpen.

foto