naar inhoud

Tover jouw school om tot klimaatschool: schrijf nu in!

Klimaatscholen 3.jpg Klimaatschool 1.jpg Klimaatschool 2.jpg Logo 2IMPREZS.jpg Thomas More 1.jpg

Klimaatschool = een engagement voor de toekomst met ondersteuning op maat door experten     

Klimaatscholen gaan het engagement aan om structureel werk te maken van energiebesparing op school. Wat houdt het engagement in?

  • Het plannen, budgetteren en uitvoeren van energiebesparende maatregelen.
  • Brede betrokkenheid van bestuur, directie, leerkrachten leerlingen, ouders...
  • Integratie van EDO (educatie duurzame ontwikkeling) binnen het leertraject van de school

Met Europese steun worden experten op vlak van energiebeleid, duurzaam bouwen en EDO ingeschakeld om klimaatscholen een ondersteuning te bieden op maat van de school.

Welke scholen komen in aanmerking?

Elke basis- of middelbare school (gemeenteschool, GO!, Vrij Onderwijs...) binnen het arrondissement Turnhout, Nijlen en Heist-op-den-Berg komt in aanmerking.

Schrijf je hier in als jouw school klaar is om klimaatschool te worden

Heb je interesse in het project en wil je net zoals onderstaande scholen een klimaatschool worden? Vul dan vrijblijvend dit e-formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om de kandidatuur van jouw school te bespreken.

Een klimaatschool kan rekenen op ondersteuning van experten

Intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)

IOK staat in voor de algemene coördinatie van het project. Daarnaast zorgt IOK voor de begeleiding van het technisch traject op maat van iedere Klimaatschool. IOK laat een energieaudit uitvoeren van de school. Deze audit vormt de basis voor het verder te doorlopen technisch traject van de school. Op iedere school wordt een technische werkgroep geïnstalleerd. Deze werkgroep bespreekt welke technische maatregelen moeten worden uitgevoerd, zorgt voor het nodige financieringsplan en stuurt de uitvoering van de werken.

Milieuzorg op school MOS

Samen leren duurzame keuzes maken voor de planeet, dat is waar MOS voor staat. MOS begeleidt leerkrachten van Klimaatscholen om een educatief traject rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) uit te stippelen. Dit traject op maat duurt twee schooljaren en is geënt op de dagdagelijkse klaspraktijk van de leerkrachten.
Naast de mogelijkheid tot begeleiding op maat ben je als MOS-school welkom op de verschillende nascholingen ( bv. het MOS-café Dikketruiendag op 14/11/17), kan je gebruik maken van educatieve  materialen ( bv. de  MOS-energiekoffer of KaMOShibaiverhalen Terra is ziek en Reus Gommaar is boos), reis je gratis naar je milieu-educatieve bestemming met de MOS-pas, …

Benieuwd naar wat MOS nog meer voor jouw school in petto heeft? Kijk op www.provincieantwerpen.be > MOS of www.mosvlaanderen.be.

Djapo vzw

Djapo is een educatieve organisatie die kinderen keuzes wil leren maken voor een duurzamere wereld en combineert vaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken met duurzaamheidsthema's zoals water, klimaat, handel en afval. Samen met MOS, begeleidt Djapo leerkrachten van Klimaatscholen om een educatief traject rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) uit te stippelen. Dit traject op maat duurt twee schooljaren en is geënt op de dagdagelijkse klaspraktijk van de leerkrachten.

Benieuwd naar wat Djapo nog meer voor jouw school in petto heeft? Kijk op www.djapo.be.

Thomas More Kempen vzw

Als hogeschool biedt Thomas More, naast haar innovatief professioneel hoger onderwijs, ook toepassingsgericht onderzoek en dienstverlening aan. Het KennisCentrum Energie (KCE) is een multidisciplinair expertisecentrum van de Thomas More hogeschool, verbonden aan o.a. de professionele bacheloropleidingen Bouw, Energietechnologie en Electromechanica (Klimatisering). KCE richt zich in haar onderzoek en dienstverlening op een beter beheer van energiesystemen in gebouwen.

Het KennisCentrum Energie van Thomas More zal deelnemende middelbare scholen ondersteunen om, samen met de leerlingen, de resultaten van de energie-audit te vertalen in concrete acties.

Meer info over Thomas More of het KennisCentrum Energie? Kijk op www.thomasmore.be.

Energiesnoeiers van Kringwinkel Zuiderkempen en WEB

De Energiesnoeiers ondersteunen Klimaatscholen door een inventaris van slimme energiebesparende maatregelen (vb. plaatsen van buisisolatie, timers...) op te maken. Op basis van die inventaris wordt een offertevoorstel opgemaakt, dat met de school wordt besproken. Vervolgens worden de afgesproken ingrepen uitgevoerd.

Meer info over de Energiesnoeiers? Kijk op www.energiesnoeiers.net.

Eandis en Infrax

Waar mogelijk wordt voor de uitvoering van de energieaudit van de school beroep gedaan op beide Vlaamse distributienetbeheerders.

Benieuwd naar de huidige klimaatscholen?

Momenteel werken 6 scholen aan hun transitie tot klimaatschool. Hieronder kan je hun verhaal lezen:

De Duizendpoot in Meerhout

De leerlingen van klimaatschool De Duizendpoot in Meerhout gaan tijdens de speeltijd aan de slag als energiemeester. Samen met de hulp van juf Nancy en meester Kevin, gaan ze op zoek naar energieverspilling. Zo wordt er in de klaslokalen gecontroleerd of de digitale borden zijn uitgeschakeld en of de ramen en deuren niet open staan terwijl er verwarmd wordt. Klassen waar energie wordt verspild, krijgen een rode kaart aan de deurklink. Klassen die in orde zijn krijgen een groene ster die in de klas wordt opgehangen.

Daarnaast bekijkt een energieteam samen met de gemeente welke energiebesparende maatregelen kunnen uitgevoerd worden op school. 

Delta in Oud-Turnhout

De kinderen van Basisschool Delta in Oud-Turnhout hebben het voorbije schooljaar extra aandacht besteed aan het klimaat. Elke klas dacht na over hoe zij hun steentje kunnen bijdragen aan een gezondere planeet. Niet door groots opgezette projecten, maar wel door kleine, dagdagelijkse handelingen.

Op de klimaatdag van 7 juni werden de resultaten van de verschillende klassen aan elkaar voorgesteld. Daarnaast werd er ook reeds naar volgend schooljaar gekeken. In elke klas zal er een klimaatmaatje zijn. Het klimaatmaatje is een leerling die vooraf afgesproken aandachtspunten (vb. verlichting doven bij het verlaten van het lokaal, niks op de verwarming plaatsen...) zorgvuldig in de gaten houdt.

Daarnaast bekijkt een energieteam welke energiebesparende maatregelen kunnen uitgevoerd worden op school.

De Knipoog in Vorselaar

De Meerpaal en Kiekeboe in Meer, Hoogstraten

Samen met het stadsbestuur van Hoogstraten wordt een concreet plan van aanpak uitgewerkt, dat de energielekken op school zal dichten. Als eerste belangrijke maatregel wordt de stookplaats van De Meerpaal gerenoveerd. 

't Klavertje in Herenthout

In klimaatschool 't Klavertje uit Herenthout lanceert de mascotte 'Fozzie' uitdagingen voor de leerlingen. Zo daagde Fozzie de leerlingen in april uit om een groene verkeersexpert te worden. De leerlingen ontdekten de voordelen van stappen en trappen en het belang van duurzame kilometers. Verkeersvaardigheden werden getraind zodat de leerlingen klaar zijn om zich op een veilige manier in het verkeer te begeven. Op het einde kregen de leerlingen een diploma groene verkeersexpert van Fozzie.

Sint-Pietersinstituut in Turnhout

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het Europese Interreg North Sea Region programma en het Europese fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 

 

 

foto