naar inhoud

Over

logo burgemeestersconvenant Nulmeting Kempen (jpg) logo's partner

Een Kempens streekproject

Onder de titel 'Kempen2020’ lanceert de Kempen een ambitieus energie- en klimaatbeleid, kaderend binnen het Burgemeestersconvenant. De uitdaging is om tegen 2020 minstens 20% CO2-reductie ten opzichte van 2011 te realiseren op het grondgebied van de gemeenten. Het Burgemeestersconvenant is een Europees initiatief waarmee Europa de lokale besturen uitdaagt om de 202020 doelstellingen op lokaal niveau te realiseren en zelfs te overtreffen. Alle informatie over het Burgemeestersconvenant vind je terug op www.burgemeestersconvenant.eu

Samenwerking nodig

Om te weten welke inspanningen nodig zijn om de CO2-uitstoot in de Kempen effectief te reduceren, is er een inventarisatie gemaakt van de situatie in 2011. Alle resultaten van deze nulmeting zijn per gemeente apart verzameld op de gemeentelijke deelpagina van deze website.

De CO2-uitstoot van een gemiddelde Kempense gemeente toont dat samenwerking tussen de stakeholders over alle sectoren (wonen, mobiliteit, economie) nodig is om deze ambitieuze CO2-reductie te realiseren. Daarom slaan de 29 Kempense gemeentebesturen, samen met een breed partnerschap de handen in elkaar.

Een engagementsverklaring voor de Kempen: ook voor u

Op 21 maart 2014 werd het officiële startschot van het streekproject gegeven. Op dit feestelijk evenement stond de officiële ondertekening van een engagementsverklaring door de gemeenten en haar partners IOK, Eandis, Infrax, VITO en de provincie Antwerpen centraal.

Om van dit streekproject een succes te maken moet en zal de lijst van partners verder aangroeien. Een actueel overzicht van alle partners vind je terug onder Partners.

foto